İmar Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’te kabul edildi
Tepkilere ve uyarılara rağmen Meclis'e sunulan İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
 
Kanuna göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek,
Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek,
Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olmayacak,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak,
Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak,
Hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek,
İmar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz 2021 tarihine kadar değiştirilece,
İmar planı kararıyla kıyılarda da millet bahçeleri yapılabilecek,
Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek,
Bitlis Ahlat'ta, kanunda sınır ve koordinatları belirtilen Kıyı Kanunu'na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek,
Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvar ortakları ceza süresince, faaliyete son verme cezası alan laboratuvarın ortakları ise 3 yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacak.
 
 
DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ
Mimarlar Odası ise “Tek elden bir imar planlama sürecine doğru gidiş var. Şu anda başkanlık sistemine bağlı otoriter bir rejimde bu kadar yetkinin belediyelerden alınıp bakanlıklarda toplanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir taraftan parsel bazlı yer değişikliğinin olamayacağı ifade ediliyor ama bir taraftan da ada üzerinden plan değişikliği öngörülüyor” diyerek teklife tepki göstermişti.
 
Mimarlar Odası, En tartışmalı maddelerden 7. Maddeye ise “Biz bu örneği hem AKM’de hem de Ulus’taki İtfaiye Meydanı’nda gördük. Bunlara dava açıyoruz. Koruma kurulları bize ‘kentsel tasarım projesine uygun’ diyor. Tasarım projesi onaylanmadığı halde hangi merci bunu nasıl yapmış bilinmiyor. Tasarım yapıp ona göre plan uygulaması yapamazsınız. Bu plansızlığın daniskası ve hukuka da aykırı” diyerek tepki göstermişti.
 
GÖRÜŞMELERDE NELER OLDU?
TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunu’nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, tartışmalar eşliğinde yapıldı.
 
Teklifin görüşmelerinde söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, konuşmasının bir bölümünde PKK için “silahlı Kürt muhalefeti” tanımlaması yapınca tartışma çıktı.
 
AKP ve MHP’li vekiller Işık’ın üzerine yürüdü. Araya giren diğer vekiller girdi.
 
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Işık’ın, “silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş” ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini belirterek, Işık’a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.
 
Daha sonra HDP’li Işık’a, AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası verildi.
 
Oylamanın ardından Mensur Işık’ın “silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş” ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ihtar edildi ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılması kabul edildi.
 
“AZ YİYİN BEYLER, AZ YİYİN”
Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?” diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği “Az yiyin beyler, az yiyin” şiirini okudu.
 
Bunun üzerine AKP milletvekilleri, Yokuş’a tepki gösterdi.
 
 
Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AKP’ye alenen hakaret olduğunu söyledi.
 
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, “Ayıp, ayıp. Terbiyesizlik yapmayın” demesi tartışmayı alevlendirdi. İki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.
 
Bilgiç, düzenlemenin yasalaşmasının ardından birleşimi 18 Şubat Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı

Diğer Yazılarımız