HABER AKIŞI

Maya Vakfı Avrupa Parlamentosu'nda Eğitim İçin Köprüler Kuruyor

 Tarih: 30-04-2018 13:44:50
Maya Vakfı ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu tarafından düzenlenen "Eğitimde köprüler kurmak: Suriye ve bölge ülkelerin durumu" paneli Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirildi. Mülteci çocukların eğitimi konusunda sivil toplum, özel sektör ve kamu ortaklıklarının tartışıldığı panelde Maya Vakfı'nın iki yıldır Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte üzerinde çalıştığı "Travmaya Duyarlı Okullar" projesi büyük övgü aldı.

Avrupa Birliği'nin 24-25 Nisan'da düzenlediği"Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemek" isimli iki günlük konferans çerçevesinde düzenlenen panelin ana konuşmacıları, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi büyükelçi Faruk Kaymakcı, Maya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Esra Özsüer, Küresel İş Koalisyonu Eğitim İcra Kurulu Başkanı ve eğitim projelerine desteği ile bilinen uluslararası sivil toplum kuruluşu TheirWorld'ün kurucusu Sarah Brown ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Başkan Yardımcısı milletvekili Javi Lopez'di. Panelde Suriye, Türkiye ve Ürdün'de çalışmalar yürüten Maram Vakfı Direktörü Yakzan Shishakly, Worldwide Tribe Kurucusu Jaz O'Hara ve Relief Internaional Ürdün bölge direktörü Claudio Colatoni ve akademisyen Dr. Christina Bache da bu kapsamdaki saha çalışmalarından iyi uygulamaları ve yenilikçi önerileri paylaşarak konferansa önemli katkılarda bulundu. Avrupa Parlamentosu Türkiye Formu Genel Sekreteri Laura Battala Adam tarafından yönetilen panele, mülteciler için insani yardım ve eğitim alanında çalışan bir çok organizasyondan profesyoneller ve AP milletvekilleri katıldı.

 

Büyükelçi Kaymakcı: Suriyeli çocukların okullaştırılmasının psikolojik boyutu çok önemli

AP Türkiye Forumu Başkan Yardımcısı Javi Lopez'in "hoşgeldin" konuşmasından sonra söz alan büyükelçi Faruk Kaymakçı "Göçle gelenler dışında şu ana kadar Türkiye'de doğan 250 bin Suriyeli çocuk var. Türkiye şimdiye kadar Suriyeli mülteciler için 30 milyar doların üzerinde para harcadı. AB de bu yükü paylaşmaya çalışıyor. 3 milyar Euro garanti ettiler ancak bu paranın henüz 1.9 milyarlık kısmı kullanıldı. Bu Suriyelilere AB'den en kolay direk aktarılan paraydı ama yine de yeterli hızda değildi" dedi. Türkiye'nin Suriyeli çocukların eğitimi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Kaymakcı, bu alanda sivil toplumun desteğinin önemine ve tamamlayıcılığına değinerek "Bu günkü ev sahibimiz Maya Vakfı'nın yaptığı işleri görüyorum. Suriyeli çocukların hem geçmişleri, hem de şimdi içinde yaşamak zorunda kaldıkları şartlar düşünüldüğünde okullaştırılmalarının psikolojik boyutu çok önemli. Psikolojilerini düzeltmeden sosyal uyumlarından bahsedemeyiz" dedi.

 

Özsüer: Çocuklar ancak okullarda birlikte oynarsa dışarıda da birlikte olabilir

Büyükelçi Kaymakcı'dan sonra söz alan Maya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Esra Özsüer de yaptığı konuşmada vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve iyi uygulama örneği olarak gösterilen "Travmaya Duyarlı Okullar" projesinden bahsederken Suriyeli çocukların Türkiye'ye sosyal uyumu konusunda gördükleri en önemli açığın psikososyal destek olduğunu belirterek "4 yıldır sahada psikososyal destek alanında çalışmalar yürütüyoruz. Başladığımızda bu alanda çalışan çok kurum yoktu. Hala da yok. Biz de zaten en başında bu konudaki boşluğu ve ihtiyacı görüp harekete geçtik. Klinik psikologlardan bir ekip oluşturduk. Alanda yaptığımız çalışmalar sırasında belirlediğimiz bu ihtiyaç, Suriyeli çocukların git gide daha fazla okullaşmasıyla geçici eğitim merkezlerine ve oradan devlet okullarına yayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli çocukların okullaşması için elinden geleni yapıyor. Biz de sivil toplum olarak, yenilikçi yaklaşımlarla uzmanlığımız doğrultusunda elimizden geldiği kadar Milli Eğitim'in çalışmalarına bütünleyici katkılarda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

Travma geçmişi bulunan çocukların yaşadığı öğrenme güçlüklerinin dil bariyeri ile de birleşince sosyal uyumlarını güçleştirdiğini söyleyen Özsüer, "Travmaya Duyarlı Okullar Projesi kapsamında sosyal uyuma yönelik yaptığımız çalışmalarda, ilk önce çocukların travmalarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Temel amaç öğretmenler, aileler, hizmetliler, idareciler ve psikolojik danışmanlara verdiğimiz eğitimler ve düzenlediğimiz seminerler ile okulları çocuklar için "travma güvenli" hale getirmek. Etraflarında travma farkındalığı yüksek ve güvenli bir ekosistem yaratmak. İkinci adımda bu ekosistemin toplumsal etkilerinin ev sahibi topluluğa yansıması için çalışmalar yapıyoruz. Zira çocukların ve ailelerin travmalarından birlikte yaşadıkları, öğrenim gördükleri çocuklar ve aileleri de etkileniyor. Üçüncü adımdaysa toplum merkezli bir yaklaşımla sosyal uyum hedefine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Çocukların ancak okullarda birlikte oynamalarını sağlayabilirsek, dışarıda da birlikte oynayabilirler" dedi.

Suriyeli çocuk ve gençler ile ilgili konuşmalarda sıkça "kayıp nesil" vurgusunun yapıldığına dikkat çeken Özsüer "Biz yaptığımız çalışmalarda bu çocukların "kayıp nesil" olmamak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını görüyoruz. İmkan verilirse potansiyellerini en üst seviyede kullanıyorlar. Dolayısı ile eğitim, dezavantajlı durumları düşünülürse diğer yaşıtlarıyla aralarındaki eşitsizliği gidermek için ellerindeki tek fırsat. Bu fırsatı rahatça kullanabilmelerinin önünü açmak için, travmalarıyla baş edebilmeleri için onları destekliyoruz. "Kayıp nesili" ve ev sahibi toplumlar için getireceği problemleri ancak böyle önleyebiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

 

 

Brown: Eğitim için okula gelen çocukların eğitime hazır değil

Eşi Britanya eski Başbakanı Gordon Brown ile birlikte kurdukları TheirWorld isimli sivil toplum kuruluşu ile uluslararası alanda siyaset, iş dünyası ve insani yardım çalışmalarını buluşturan Küresel İş Koalisyonu Eğitim İcra Kurulu Başkanı Sarah Brown da konuşmasında mülteci çocukların okullaşmasının önemine işaret ederek, "Çalıştığınız bölgeyi eğitimli bireylerden oluşmuş bir toplum haline getirebilirseniz diğer alanlardaki sorunlarınızı da büyük ölçüde halletmiş oluyorsunuz. Nüfus daha bilinçli ve sağlıklı bireylerden oluştuğu gibi bu bireylerin ileride ekonomiye katılımları da daha fazla oluyor. O bölgelerin güvenliği ve huzuru da güçleniyor. Yani herşey eğitime bağlı. Bunların hepsi eğitimle mümkün" dedi.

 

Konuşmasını Suriye'de savaştan önce her çocuğun eğitim hakkı bulunduğunu ve bu çocukların kendileri için hali hazırdaki eğitim fırsatlarını geride bırakarak geldiğini söyleyerek sürdüren Brown, çoğu Suriyeli ailenin çocuklarına bu fırsatı tekrar sunabilmek için sürekli göç ettiğini belirterek; "Tüm Suriyeli çocukların eğitim hakkına, bu fırsata sahip olabilmesini garanti etmek için çalışıyoruz. Türkiye, Lübnan ve Ürdün bu çocukların eğitime katılımını sağlamak için büyük fedakarlıkla, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Son derece de cömert ev sahipleri oldular ancak sorunun boyutu düşünüldüğünde hala çok fazla ve çetrefilli sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözülebilmesi için en önemli şey bu çabaları destekleyecek fonlar. Bakıyorsunuz uluslararası konferanslarda herkes fon sözü veriyor ama bunların nasıl kullanılacağı ya da nasıl verileceğinin yapılandırılması ile ilgili ciddi çalışma ve takip gerekiyor. Tüm dünyadan siyasi liderler bundan 3 yıl önce Londra'da yapılan uluslararasıbir konferansta tüm Suriyeli çocukları okullaştıracaklarının sözünü verdi. O dönemde mali olarak verilen sözler resmi fonların tamamlanması üzerineydi. O paraların ne kadarının eğitime gittiği ile ilgili kimse net değil. 7 yüz bin çocuk için bu sözün tutulmadığını görüyoruz. Öte yandan Ürdün ve Türkiye'de eğitim sistemi ile ilgili bundan iki üç yıl önce olamaz gibi görünen şeylerin bu gün baktığınızda olabileceğini ihtimalini görüyorsunuz. Dediğim gibi tüm bu çerçevede eksik kalansa yeterli fonlar. Bizim tüm eylem çağrımız bu fonların eğitim özelinde ayrılmasını garanti etmek" dedi.

 

Maya Vakfı'nın Travmaya Duyarlı Okullar Projesi'nde geçtiğimiz yıl öğretmen eğitimlerini destekleyen TheirWorld' ün bu yıl da programı desteklemek için çalıştığını söyleyen Brown, "Eğitim konusunda ileri gitmenin önünü açacak yenilikçi çalışmalar arıyoruz. Eğitim sistemine dahil olan çocukların başarılarını garanti edecek yöntemler bulmaya çalışıyoruz, Maya Vakfı'nın yaptığı küçücük bir çalışmanın gün geçtikçe büyüdüğünü ve potansiyel olarak daha da büyüyeceğini görmek bizim için bu açıdan çok önemli.

 

Alanda çalışırken gördüğümüz büyük sivil toplum kuruluşlarının kendilerine verilen fonla genelde ne yapmaları söyleniyorsa onu yaptıkları. Sistem içindeki oturmuş yapı içinde bunu yapmaya itilmeleri, biz bu nedenle sadece savunuculuk yapan bir kurum olmaktan öte pilot projeler de yürüten bir ekip olma yoluna gittik. Büyüklerin yapamadığı şeyleri, küçük sivil toplum kuruluşları ile yapıp; daha yenilikçi yaklaşımları deneyerek, sistem içinde yeni yaklaşımlar üretip başarılı çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Bir süre sonra bu başarı, çalışmayı sistemin kendisinin de benimsemesini sağlıyor. Türkiye'de bu alandaki ihtiyaçların belirlenmesi ve AB fonları ile dışarıdan gelen fonların kullanımının yönlendirilmesi ile kararın alınması oldukça uzun zaman aldı. Eğitim için dışarıdan gelen fonların nasıl kullanılacağı ile ilgili hala belirsizlik söz konusu ama tam bunun ortasında gördüğümüz, eğitim için okula gelen çocukların eğitime hazır olmadıklarıydı.

Maya Vakfı'nın yaptığı çalışma bu açıdan bizim için çok önemli. Maya'nın çalışmasında beni en fazla etkileyen yapılan işin direkt olarak tabana yansıması idi. Öğretmenler kısa da olsa çok yoğun, çok iyi planlanmış ve etkileri araştırılmış bir eğitimden geçirildiler. Daha etkileyici olan çalışmanın sonuçları ve başarısının Milli Eğitim'deki yerel ve bakanlık düzeyindeki yetkililer üzerindeki etkisiydi.

 

Zira çalışmanın sonuçları çok rahat ölçülebilir ve dışarıya anlatılabilir. Böyle olduğu ve tabii ki pozitif etkisi çok net görülebilir olduğu için, yöneticiler, bu alanda yeteri kadar kaynak ve siyasi irade olmayan yerlerde bu yenilikçi çalışmaları desteklemek ve sisteme katmak ile ilgili cesaretleniyorlar." dedi.

  Bu haber 262 defa okunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER YAŞAM HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
İstanbul'da AVM'de silahlı kişi alarmı İstanbul'da AVM'de silahlı kişi alarmı Kağıthane'de silahıyla bir AVM'ye giren kişi, polisi alarma geçirdi. Bir iş yeri..
En güvenilir genel sekreter oldu En güvenilir genel sekreter oldu Güvenilir Ürün Platformu (GÜP) Genel Sekreterliğine Elif Attepe getirildi. Ve GÜ..
Son dakika... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti Son dakika... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa ettiğ..
  SİYASET HABERLERİ
Kötü çalışma koşullarını protesto eden havalimanı işçilerine tutuklama... Kötü çalışma koşullarını protesto eden havalimanı işçilerine tutuklama... Kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için 15 Eylül gece yarısı baskınıyla..
Kılıçdaroğlu: 24 Haziran gecesi iyi bir sınav veremedik Kılıçdaroğlu: 24 Haziran gecesi iyi bir sınav veremedik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesine ilişkin olarak , "Keşke 24 ..
Kılıçdaroğlu ile ilgili yalan haberi manşetten verdiler Kılıçdaroğlu ile ilgili yalan haberi manşetten verdiler İktidara yakınlığıyla bilinen Güneş Gazetesi , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaro..
CHP'den işsizlik açıklaması CHP'den işsizlik açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "İnşaat ve tarımdaki göstergeler işsizliğin..
  SPOR HABERLERİ
Bursaspor beraberliğe abone Bursaspor beraberliğe abone Bursaspor, Çaykur Rizespor ile berabere kalarak üst üste 4 maçta sahadan 1 puanl..
Ali Koç'tan TL zorunluluğuyla ilgili açıklama Ali Koç'tan TL zorunluluğuyla ilgili açıklama Fenerbahçe Başkanı Koç, döviz üzerinden sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin..
Ali Koç: Borcumuz 400 milyon lira arttı Ali Koç: Borcumuz 400 milyon lira arttı Fenerbahçe Başkanı Ali koç, FB TV'de yayımlanan 'Camiaya Sesleniş' programında b..
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin değeri en düşük grubunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin değeri en düşük grubunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Takımları karşılaştıran Football Benchmark, D Grubu'nda G..
  YEREL HABERLERİ
Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını Antalya'nın Serik ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. A..
Avcılar'da yeni projeler: Türkiye’nin en büyük kız öğrenci yurdu açılıyor Avcılar'da yeni projeler: Türkiye’nin en büyük kız öğrenci yurdu açılıyor Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan Toprak Benli ilçesine Türkiye’nin en büyük kı..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Başka Dünyalar’dan öyküler Başka Dünyalar’dan öyküler Yazar Bahadır İçel, yeni kitabı “Başka Dünyalar’dan öyküler” ile ilginç sorulara..
Belçika’nın ‘Oscar’ı Kürt filmi ‘Zagros’a verildi Belçika’nın ‘Oscar’ı Kürt filmi ‘Zagros’a verildi Belçika’nın ‘Oscar’ı ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödülü Zagros’un oldu..
Viyana’da Sanatın İzinde Viyana’da Sanatın İzinde Sanatın şehri Viyana, 2018 yılında Eylül ayından Kasım ayına kadar mimariden ede..
Mozaik 25 yıl sonra tekrar sahnede Mozaik 25 yıl sonra tekrar sahnede Mozaik 25 yıl sonra tekrar sahne alacak. Etkinlik 4 Ekim'de Moda Kayıkhane’de. ..
  YAŞAM HABERLERİ
Otobüs yolcularına Otobüs yolcularına "emniyet kemeri" filmi izletilecek Yolcu otobüslerinde gösterilmek üzere emniyet kemeri kullanımının önemi konusund..
WhatsApp mesajıyla 114 bin lira dolandırıldı WhatsApp mesajıyla 114 bin lira dolandırıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 27 ton zeytinini 114 bin liraya satmak için anlaş..
Meksika'da otel projesine deniz kaplumbağaları sebebiyle onay verilmedi Meksika'da otel projesine deniz kaplumbağaları sebebiyle onay verilmedi Meksika'da deniz kaplumbağalarının Karayipler'deki en önemli yuvalarından biri o..
Gümüşhane’de Arap tavşanı görüntülendi Gümüşhane’de Arap tavşanı görüntülendi Gümüşhane’de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dün..
Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı "Aşı Candır" Kampanyasını destekliyor musunuz?
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
14.09.2018 21:00 Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa
15.09.2018 17:00 Ankaragücü 1 - 0 Teleset M. Akhisarspor
15.09.2018 20:00 Göztepe 2 - 0 Kayserispor
15.09.2018 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
16.09.2018 17:00 Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Erzurum BB
16.09.2018 17:00 İstanbul Başakşehir 4 - 0 Antalyaspor
16.09.2018 20:00 Ç.Rizespor 1 - 1 Bursaspor
16.09.2018 20:00 Atiker Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
HABER ARŞİVİ
Yukarı