HABER AKIŞI

Taksim, bizler için 1 Mayıs alanıdır. Bunu hiçbir gücün değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz

 Tarih: 26-04-2018 22:48:00  -   Güncelleme: 30-04-2018 11:12:46
Birleşik Metal- İş Başkanı Adnan Serdaroğlu 1 Mayıs öncesinde Reel Haber'e konuştu.. "1 Mayıs işçi sınıfının "birlik dayanışma ve mücadele" günüdür." diyen Serdaroğlu, 24 haziran seçimleriyle önemli bir yol ayrımına gidildiğini ifade ederek, 1 Mayıs kutlamalarının bu sene her zamankinden daha fazla önem taşıdığının altını çizdi.

-Öncelikle en sıcak gündemle başlayalım. Kamuoyunun büyük bir kesimi tarafından “Baskın” olarak nitelendirilen bir seçime, hem de OHAL koşullarında gidiyoruz. Emek cephesi açısından 24 Haziran nasıl görünüyor?

Bu olağanüstü durum da ülkemizi bir hukuk devleti olmaktan çıkarıp bir kararname cumhuriyetine dönüştürmektedir.

OHAL ile demokrasinin bu kadar uzun süreyle bir arada ve iç içe olması kabul edilebilir bir şey değildir. OHAL demokrasilerde ancak zorunlu hallerde  ve çok kısa süreyle başvurulabilecek bir durumdur. Ne yazık ki ülkemizde OHAL neredeyse demokrasinin yerine ikame edilmiş durumdadır. Bu olağanüstü durum da ülkemizi bir hukuk devleti olmaktan çıkarıp bir kararname cumhuriyetine dönüştürmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez OHAL'i işçilerin grevlerine karşı kullandıklarını açıkça ifade etmesi emekçiler açısından sorunun hangi boyutlara vardığını çok net olarak ortaya koymaktadır.Bu şartlar altında 24 Haziran seçimleri çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Seçimler sonuçlandıktan sonra şu anda kısmen ertelenen ve bir çoğu işçilerin aleyhine olan yasa tasarısının hızla çıkartılarak ülkemizin emekçiler açısından tam bir cehenneme dönüşmesine yol açacaktır. Bugüne kadar kamuoyu baskısı nedeniyle sürekli ertelenen kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile ilgili yasa  devreye sokulacaktır. Zorunlu bireysel emeklilik, zorunlu istihdam büroları ve taşeron çalıştırmanın önündeki yasal engelleri kaldıracak yeni bir yasa da acilen devreye sokulacaktır. Diğer yandan ekonomideki krizin faturasının emekçilere çıkarılması da gündemdedir. Bu saydıklarımız sadece doğrudan emekçilerin çalışma hayatlarını ve günlük koşullarını etkileyecek düzenlemelerdir. Ancak emekçilerin çalışma hayatı dışında varlıkların sürdürecekleri bu ülkede, onları etkileyecek bir çok faktör de söz konusudur;  Demokratik hak ve özgürlükler, can ve mal güvenliği, hukukun üstünlüğü, seçme ve seçilme özgürlüğü, insan hakları, gelir dağılımında adalet, işsizliğin geriletilmesi ve  tabii düşüncelerini serbestçe ifade edebilme hakkı ile ayrılmaz bir bütün olan basın özgürlüğü ... 24 Haziran bütün bunların gelecekte bu ülkede nasıl ve nice olacağının belirleneceği bir seçim olacaktır.

 

-Emeğin gündemi bir taraftan 24 Haziran’a kilitlenmişken, diğer yandan 1 Mayıs İşçi Bayramı da yaklaşıyor. 2018 yılında ve koşullarında 1 Mayıs’ın önemini nasıl görüyorsunuz?

 1 Mayıs özellikle Taksim söz konusu olduğunda baskıcı yönetimler için çok önemli bir tehdit olarak algılanıyor

1 Mayıs işçi sınıfının "birlik dayanışma ve mücadele" günüdür. Bugünün adına yakışır bir ciddiyetle ve kitlesellikte kutlanması gerekir. Ancak çok iyi bilindiği gibi 1 Mayıs özellikle Taksim söz konusu olduğunda baskıcı yönetimler için çok önemli bir tehdit olarak algılanıyor.  1979 yılında sıkıyönetim ilan edildiğinde  ilk yapılan şey Taksim'de 1 Mayıs' yasaklamak oldu. 12 Eylül Askeri Darbesi geldi,Taksim 1 Mayıs'ı yıllarca yasakladı.  Hatta onlar 1 Mayıs'ı bile yasakladılar.  Son dönemde de Recep Tayyip Erdoğan Taksim 1 Mayıs'ı emekçilere yasaklıyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti 24 Haziran seçimleriyle önemli bir yol ayrımına doğru giderken bu yasakçı anlayışa teslim olmamak adına Taksim 1 Mayıs için çok önemlidir. Taksim 1 Mayıs kutlamalarını  bu nedenle bu sene her zamankinden daha fazla istiyoruz.

-Siz aynı zamanda Kemal Türkler’in adını, anısını ve mücadelesini yaşatmayı amaçlayan Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da Yönetim Kurulu’ndasınız. Vakfın faaliyetlerinden bahseder misiniz? 

Kemal Türkler işçi sınıfı mücadelesinin ve sendikal hareketin en önemli liderlerinden biridir. Bana göre tartışılmaz bir liderdir. Kavel grevini, 15-16 Haziran direnişlerini, kitlesel 1 Mayısları gerçekleşmesini sağlayan, örgütleyen Maden-İş Sendikasının ve DİSK'in başkanıdır. Halen Birleşik Metal-İş Sendikasının onursal başkanıdır. Böyle bir lideri yaşatmak, izlerini sürmek ve verdiği mücadeleleri geleceğe taşımak de sınıf mücadelesine inanan herkesin boynunu borcu olmalıdır. KETEV  işte bu amaçla kurulmuş bir Vakıftır. Kemal Türkler'in anısın yaşatmak, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını sürdürmek, daha ilerilere taşımak amacını gütmektedir. Bunun dışında işçi çocuklarına burs vermek, sınıf mücadelesine katkı sunacak kitaplar basma veya kitapların basımına katkı sunmak, sergi vb. etkinliklerle O'nun anısını yaşatmak ve tanıtmak üzere bir çok faaliyet doğrudan katkı sunmaya gayret ediyoruz.

 

-Metal iş kolu hak mücadelesinin en yoğun yaşandığı iş kollarından biri. Bu senenin başında da fabrikalardan çıkan ve tüm Türkiye’ye mâl olan bir mücadele verildi. Bu süreci anlatır mısınız?

Bu sözleşmenin en önemli yanı 2 Şubat 2018 tarihinde çıkacağımızı açıkladığımız grevin Bakanlar Kurulu tarafından bir hafta öncesinde 26 Ocak 2108 tarihinde yasaklanması tam bir skandaldı ama bu hükümetten beklemediğimiz bir tutum da değildi. Hazırlıklıydık; derhal yetkili  kurullarımızda görüştük ve bu uluslararası sözleşmelere ve Anayasamızın 90. maddesine aykırı olan bu uygulamaya tanımayacağımızı kamuoyuna açıkladık. İşte bu tutumumuzla tarihi olarak nitelenebilecek sözleşmenin de gerçekleşmesini sağlamış olduk.Teklif ettiğimiz rakamların önemli ölçüde karşılık görmesi ve MESS’in esas olarak taslağımızdaki genel yaklaşımımızı kabul etmesiyle grev tarihine iki gün kala 30 Ocak 2018 tarihinde imzalar atıldı.Böylece 2010 yılında MESS’e karşı koskoca metal işkolunda tek başına grev bayrağını çekip, işçilerin üzerine bir karabasan gibi çökmüş çaresizliği bitirmek için fitili ateşleyen Birleşik Metal-İş sendikamız, önce 2014-17 MESS sözleşmesi, ardından yaşanan çok başarılı EMİS sürecinden sonra, 2017-19 MESS döneminde büyük bir zafere daha imza atmıştır. Aslında 2010 yılına kadar işkolumuzda TİS sürecini eylem ve etkinlikleriyle yönlendiren bir sendika olarak misyonunu başarıyla sürdüren Birleşik Metal-İş Sendikamız, 2010-12 döneminden itibaren yılların getirdiği birikimleri bir sıçramaya dönüştürerek sürece doğrudan müdahale etmek için startı vermiştir.Gerçekten de MESS’le yapılan grup sözleşmeleri bu tarihten sonra eskisinden farklı olarak sürdürülmeye başlandı.

“Artık hiçbir şey eskisi olmayacak” sloganıyla çıktığımız bu yolda karşılaştığımız bütün güçlüklere rağmen çok önemli bir aşama kaydettiğimiz, yapılan son sözleşmeyle de artık herkes tarafından anlaşılmıştır. Alınan grev kararları birer birer uygulanmaya başlanmış, hükümetin yasaklarına rağmen sınırlar zorlanarak yasaklar delik deşik hale getirilmiştir. Kısacası işkolumuzda taşlar yerinden oynamış, pandoranın kutusu açılmıştır.İşte bugün elde edilen kazanımlar, 2010 yılından bugüne verdiğimiz mücadelenin ve biriktirdiğimiz gücün yarattığı sıçrama ile gerçekleşmiştir.Metal işkolunda sendikamızın gerçekleştirdiği bu sıçrama ve mücadele anlayışı beraberinde metal fırtınaları yarattı, her bir süreç bir diğerini tetikleyerek bu dönemki kazanımın zeminini oluşturdu. Gerçekten de taslağımızda önerdiğimiz tekliflerle, gerçekleşen sözleşme metnini kıyasladığımızda her şey apaçık ortaya çıkmaktadır. Kısacası, imkanın sınırlarını anlamak için imkansızı denedik ve başardık.

metal iş ile ilgili görsel sonucu

- Tekrar 1 Mayıs ve Kemal Türkler'e dönersek; Türkler'in "Taksim artık 1 Mayıs alanıdır" şeklinde zihinlerde olan bir sözü var. Buna karşılık Taksim yıllardır emeğe ve emekçiye kapalı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 

Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki Taksim bizler için 1 Mayıs alanıdır.

İşçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele gün olan 1 Mayıs’ta çalışanlar olarak; yaşadığımız tüm haksızlıklara, baskılara, işsizliğe, yoksulluğa, haklarımızın gasp edilmesine, kıdem tazminatlarımıza göz dikilmesine, modern kölelik olan kiralık işçiliğe, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya, grev yasaklarına karşı haykırmak istiyoruz. İnsanca yaşamak, geleceğimizi güvence altına almak, çocuklarımıza yaşanacak güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. Bizler Kemal Türkler ve yiğit arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu şerefli mirasın gerçek sahipleri olarak 1 Mayıs’ın tarihine ve anlamına yakışır biçimde İstanbul’da ancak Taksim’de yapılması gerektiğine inanıyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki Taksim bizler için 1 Mayıs alanıdır. Bunu hiçbir gücün değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Taksim işçi sınıfının bugün dahi bir mücevher gibi elinde kalan birçok hakkın elde edilmesine tanıklık etmiş, bu uğurda şehitler verdiğimiz bir meydandır ve buna hiçbir gücün engel olmasına göz yummayacağız.

 

 

  Editör: Esen Şahin   Bu haber 1258 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
Sağlık Bakanı'ndan ilaç fiyatı açıklaması Sağlık Bakanı'ndan ilaç fiyatı açıklaması "Yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli"
UNESCO Hemşinceyi “Tehlike Altındaki Diller” Listesine Ekledi UNESCO Hemşinceyi “Tehlike Altındaki Diller” Listesine Ekledi UNESCO’nun Türkiye’den 18 dile yer verdiği “tehlike altındaki diller” atlası lis..
Kaçak kurban kesimini böyle savundu: Güvenliğimizi aldık Allah'a şükür Kaçak kurban kesimini böyle savundu: Güvenliğimizi aldık Allah'a şükür Beykoz'da yasak olmasına rağmen kaçak kurban kesimi yapıldı.
Ayda 300 TL için günde 12 saat çalışıyorlar Ayda 300 TL için günde 12 saat çalışıyorlar Toplum ve Hekim dergisi suriyeli çocuk işçileri ele aldı. ‘sermaye için yedek or..
  SİYASET HABERLERİ
Trump: Türkiye'ye hiçbir şekilde taviz verilmeyecek Trump: Türkiye'ye hiçbir şekilde taviz verilmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, haber ajansı Reuters ile yaptığı röportajda Türkiye'ye..
Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan, AKP'nin olağan kongresi öncesi salon..
  SPOR HABERLERİ
9 Süper Lig ekibine TFF'den 2.6'şar milyon TL 9 Süper Lig ekibine TFF'den 2.6'şar milyon TL Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftası tamamlandı. 9 ..
Ramil Guliyev altın madalya kazandı Ramil Guliyev altın madalya kazandı Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, birin..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular uzatıldı Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular uzatıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim ..
“Cumartesi Anneleri’nin direnişi umarım herkese ulaşır” “Cumartesi Anneleri’nin direnişi umarım herkese ulaşır” Sanatçı Ceylan Ertem, kayıp yakınlarıyla beraber Cumartesi Anneleri’nin direnişi..
Youtube'u korkutan film! Youtube'u korkutan film! Korku filmi The Nun'ın fragmanı 'fazla korkutucu' bulundu. Altı saniyelik fragma..
  YAŞAM HABERLERİ
Köpeğini timsah saldırısından korumaya çalışan kadın hayatını kaybetti Köpeğini timsah saldırısından korumaya çalışan kadın hayatını kaybetti ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Hilton Head Adası'nda köpeğini gezmeye çıkar..
Havada yolcunun üzerine işedi Havada yolcunun üzerine işedi Japonya'ya uçuşu sırasında iki sıra önünde oturan yolcunun üzerine işedi. ..
Türkiye'de ilk: Hava taksi Türkiye'de ilk: Hava taksi Denizlili Hüseyin Ümit Ercan, yamaç paraşütüyle başladığı pilotluk merakını hava..
Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı "Aşı Candır" Kampanyasını destekliyor musunuz?
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
17.08.2018 21:45 Trabzonspor 3 - 1 Demir Grup Sivasspor
18.08.2018 19:15 Bursaspor 0 - 0 Kayserispor
18.08.2018 21:45 Antalyaspor 3 - 3 Atiker Konyaspor
18.08.2018 21:45 Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
19.08.2018 19:15 Erzurum BB 1 - 3 Beşiktaş
19.08.2018 21:45 Aytemiz Alanyaspor 0 - 2 Ankaragücü
19.08.2018 21:45 Galatasaray 1 - 0 Göztepe
19.08.2018 19:15 Teleset M. Akhisarspor 1 - 1 Ç.Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Kocaeli Birlik Spor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
HABER ARŞİVİ
Yukarı