HABER AKIŞI

Tüzüğümüzde cinsiyet kotasının %50 yapılması zorunludur.

 Tarih: 08-03-2018 11:26:00  -   Güncelleme: 02-04-2018 14:20:31
13. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda yeniden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilerek ; “Eğer bir milletin kadını ayaklanmışsa zafer kaçınılmazdır. Örgütlenme, Örgütlenme, Örgütlenme… Zafer, Zafer, Zafer…diye haykırmalıyız.’ diyen Fatma Köse ile partisinin kadın politikası ve Türkiye’deki kadınların karşılaştıkları sorunlar üzerine konuştuk.

KADININ GÖREV ALDIĞI HER YERDE SEVİYE VE ÜRETKENLİK VARDIR           - Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kadın Kolları Başkanı olarak CHP'deki kadın varlığından, çalışmalarından memnun musunuz? 

 

Demokrasisi gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ülkemizde kadın, hem toplumsal yeri anlamında, hem de karar verme mekanizmalarındaki yeri anlamında varoluş sorunu yaşarken, partimizde bunun yansımaları kaçınılmazdır. 

Ancak eklemeliyim ki; “Kadın erkek varoluş eşitliği” konusunda büyük tehdit oluşturan mevcut iktidarın politikalarıyla en fazla mücadele eden kadın örgütü de, kadın milletvekilleri de CHP’dedir.

Türkiye’nin siyasi istatistiklerine baktığımızda diğer partilere nazaran CHP’nin cinsiyet eşitliği konusuna çok daha önem verdiğini görüyoruz. Ancak yeterli değil.

Kadınlar sadece alan emekçileri olarak görülmemeli, kadınlar politika üretiminde söz sahibi olmalı. Cinsiyet kotası uygulamalarının denetlenmesi ve uygulanmadığı durumlarda sorumlulara disiplin yoluyla yaptırım getirmesini zorunlu görüyoruz. 

Kadının görev aldığı her yerde seviye ve üretkenlik vardır.
CHP’de yetkinlikleri doğrultusunda artık kadınlara üst düzey görev verilmesi zaruridir.

Görüntünün olası içeriği: 27 kişi


 


 - CHP ‘nin, mevcut tüzüğünde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını koruyacağı açıklandı. Sizce yeterli mi?

İmzamız bulunan “Kadına Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi” demek olan CEDAW sözleşmesinde; “Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturulan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı;” taahhüt ederiz.

CHP olarak bu maddeyi içselleştirdiysek eğer; Tüzüğümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğinin göstergelerinden biri olan cinsiyet kotasının %50 yapılması ve kotanın uygulanmasının zorunlu yapılması hususunun tüzükte açık hüküm olarak düzenlenmesi zorunludur.

Ayrıca örgütün her kademesinde seçimlerin hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, adaylık sıralamasında konulan cinsiyet kotasına paralel olarak en baştan sona doğru fermuar sisteminin uygulanmasının zorunlu olması hususunun tüzük değişikliğinde açık hüküm olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Bizim görüşümüz ve mücadelemiz bu yöndedir.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, gülümseyen insanlar, kalabalık ve açık hava

 - Yerel siyaset, özellikle belediyeler halk ile günlük olarak iç içedir. CHP'nin yereldeki durumunu nasıl görüyorsunuz? Yerelde daha fazla kadın siyasetçiler, yöneticiler olacak mı önümüzdeki  dönem? 


Halkçılık ilkesine göre tesis edilen bir belediyecilik anlayışı, halkın ihtiyaçlarını yerelde anlamaktan geçer. Halkın ihtiyaçlarının doğru anlaşılmasının iki ayağı olduğunu düşünüyorum. İlki halka doğru yönelme, halkla doğru temas, ikinci olarak yerel yönetimde halktan her kesimin eşite yakın temsiliyeti ve katılımcı belediyeciliğin özendirilmesi.

Yerel siyasette temsil yerel halkın temsiliyse, her kesimden ve cinsiyetten temsil önemlidir. Yerel siyasette eşit katılım, yerel halkın motivasyonunu da arttıracaktır. 

Kadın aktörlerin yerel yönetimlere katılımının ve temsilinin partim dahil tüm partilerde yok denecek kadar yetersiz buluyorum, kadınların siyasal sistemle yeterince bağ kuramadığını ve uzak tutulduğunu söyleyebilirim. Kadınlar siyasal anlamda yeterince temsil edilmemektedir. Kadınların yerel siyasette de aktif rol almalarını  teşvik edecek politikalar üretmeyi görev edindik. 

Yerel siyasette kadın katılımı, kadın sorunlarının yerelde çözümü için gereklidir. Biz, yerel yönetimlerde kadın temsilinin önünü açacak kadın erkek eşitliğini sağlayacak siyasal katılım süreçlerini destekleyecek politikalar üretmekle yükümlüyüz.

 

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET GÜÇLÜ KADINA ZEMİN HAZIRLAR

 -  2019''un Türkiye için çok kritik olduğu konusunda herkes hemfikir. 2019'daki seçimler için kadın seçmene yönelik özel, farklı bir çalışmanız olacak mı? 

Aile sigortası yeterince anlatılamadı kadınlarımıza. Biz aile sigortası ile güçlü sosyal devleti hedefliyoruz. Güçlü sosyal devlet ise güçlü kadına zemin hazırlar. Dolayısıyla çalışmayan/çalışamayan kadını doğrudan etkileyecek bir politikadır diyebiliriz. 
Kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik kadın örgütü olarak çalışmalarımız devam edecek ve hem önleyici yasal düzenlemeler, hem toplumsal farkındalık ve değişim konusunda hedeflerimizi alanlarda anlatacağız.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeden düzenlenen bir müfredatla karşı karşıyayız, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, alanlarda kadınlarımıza çocuklarının mecbur edildiği eğitim ve bizim vizyonumuzdaki eğitim farkı anlatılacak. Eğitim politikalarımız aktarılacak.  Eğitim politikaları da direk kadını etkiler takdir edersiniz ki. 


 - Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olaylarında patlama yaşanıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz, İktidar olmanız durumunda bu sorunlara nasıl çözüm getireceksiniz?

Bu toplumsal tehdite neden olan en büyük neden cezai indirimler ve normalleştirme çabalarıdır. 

İyi hal indirimleri, saygın tutum indirimleri, sizce önler mi? Özendirir mi?

Kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli, cezalar arttırılmalı ve mecliste bu soruna yönelik komisyon kurulmalıdır. 
81 ilde yaygınlaştırmayı planladığımız, gönüllü psikolog ve hukukçularımızdan oluşan kadın masası çalışmamız oluşum halindedir. Kadın örgütümüz toplumun her kesiminden kadının hakları için başvuracağı mercilere dönüşecektir. 

 

81 ilde 81 "GİRİŞİMCİ KADIN" BAŞARI ÖYKÜLERİNİ YAZACAK 

“Toplumsal kalkınmada en önemli etken kadın işgücünün çalışma hayatına katılımıdır.” diyorsunuz. Bu konuda yürüttüğünüz çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?  

Kadın örgütümüzde “girişimci kadınlar”ı teşvik etmek üzere sonradan yaygınlaştırılması hedeflenen 81 ilde 81 “girişimci kadın” projemizle örnek model kadınların başarı öykülerini yazabilecekleri cesareti ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kadının kendi gücünün kendi varlığının farkına varmasını sağlayacak bir eğitimle başlayıp, girişimciliğe giden yolu kendilerinin çizmesi sağlanacak. 81 ilde kendi yerel özelliklerine göre il kadın örgütlerimizin projeyi şekillendirmesi beklenecek ve bu projeye katkı koymak isteyen tüm STK’larla işbirliği içerisinde olacağız.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

MEDYAYI TÜM KADINLAR OLARAK ABLUKA ALTINA ALMALIYIZ


 - Medyada kadına yönelik ayrımcı bir dil kullanıldığını düşünüyor musunuz? Medya sizce toplumu bu anlamda nasıl etkiliyor?

Kadına yönelik ayrımcı dil İktidarın politikalarından medya kanalıyla toplumun en küçük birimi aileye yayılıyor. Yani iktidarın  kadına yönelik ayrımcı dilin yaygınlaşmasında medya aracı bir misyon üstlenmiş gibi maalesef. 
Sadece yandaş medyadan bahsetmiyoruz, bugün tirajı çok yüksek havuz medyasında yer almayan bir gazetede işinde başarılı bir oyuncu kadın sanatçı için “yaş 70 iş bitmemiş” manşeti çok düşündürücü ve tehlikelidir. 

Ya da başka bir örnek;
“Alkollü kadın sürücü, polise kök söktürdü” manşetine bakalım, 
Neden "Erkek sürücü dehşeti"
ya da "kazası" demiyoruz da "Kadın sürücü dehşeti" ya da "kazası" diyoruz?
Böyle örnekler o kadar çok ki;


 - Son zamanlarda ekranlarda ve sosyal medyada sık karşılaştığımız -kadın  erkek yan yana gelmemeli, aynı asansöre binmemeli, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde  kadın erkek ayrı yerlerde tutulmalı- gibi açıklamalarda bulunan kişiler var. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarz açıklamaların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?8.

Bu açıklamalar öyle görüldüğü üzere basit açıklamalar değildir. Planlı bir algı yönetimidir. Korku içinde yaşayan, birbirine güvensiz, şüpheci bir toplum yaratmak ve kadınları, kız çocuklarını eve kapatmak hedeflidir. Böyle hasta zihniyetli bireyleri özendirmeye devam eden uygulamalar sürdükçe, bu hasta zihniyet yaygınlaşır ve bir bakmışız ki hastalıklı bir topluma dönüşmüşüz.
Bu tür akıl almaz açıklamaları yapanlar cezalandırılmadığı sürece böylesi planlı saçmalıklarla prim yapmaya özendirilmiş olacaklar. Hukuk süreci işletilmeli ve ağır cezalarla önü kesilmeli.

 

  Editör: Esen Şahin   Bu haber 1831 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER SİYASET HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'nun 2'nci Gandalf'ı gençlere yönelik Kılıçdaroğlu'nun 2'nci Gandalf'ı gençlere yönelik Seçime sayılı günler kala CHP Genel Merkezi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun..
Tebriz-Van tren seferleri başladı Tebriz-Van tren seferleri başladı Van ile İran'ın Tebriz kenti arasında 5 yıl sonra tren seferlerine başlandı. ..
Seçim hazırlığı Seçim hazırlığı Türkiye genelinde seçim heyecanı sürerken, Avcılar'da İlçe Seçim Kurulu tarafınd..
Diyanet İşleri Başkanı AKP propagandasına dahil oldu! Diyanet İşleri Başkanı AKP propagandasına dahil oldu! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi Mille..
  SİYASET HABERLERİ
AK Parti adayından tepki toplayan sözler AK Parti adayından tepki toplayan sözler AK Parti Yalova 2'nci sıra milletvekili adayı Meliha Akyol'un yerel basın mensup..
MHP'li Atila Kaya ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vereceğim MHP'li Atila Kaya ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vereceğim MHP İstanbul milletvekili Atila Kaya, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda E..
Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'ya barış getireceğiz, Türkiye'ye dolar yağacak Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'ya barış getireceğiz, Türkiye'ye dolar yağacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan ve Etimesgut'ta STK üyeleri ve muht..
CHP: Stant saldırısında ağır yaralanan bir gençlik kolu üyemiz yoğun bakımda CHP: Stant saldırısında ağır yaralanan bir gençlik kolu üyemiz yoğun bakımda İstanbul Büyükada'da Pazar sabaha karşı bir grubun seçim standlarına yönelik sal..
  SPOR HABERLERİ
Bu sezonun adı ''Lefter'' Bu sezonun adı ''Lefter'' Her sezon bir efsane ismin verildiği Süper Lig'de, 2018-2019 sezonunun ismi, Fen..
Rusya'da Mesut ve İlkay protesto edildi Rusya'da Mesut ve İlkay protesto edildi Alman taraftarların Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a tepkisi dinmek bilmiyor...
Dünya kupası rehberi... Takımlar, yıldızlar... Dünya kupası rehberi... Takımlar, yıldızlar... Dünyası Kupası, bugün ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'la yapacağı açılış maç..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Berkay Tren Yalıkavak’ı çoşturdu Berkay Tren Yalıkavak’ı çoşturdu “Happy Hour” partilerinin tercih edilen mekanı Tren Beach Yalıkavak’ta sahne ala..
İlhan Erşahin’den yeni albüm İlhan Erşahin’den yeni albüm Caz müzisyeni ve besteci İlhan Erşahin’in yeni albümü “Solar Plexus” Sony Türkiy..
Gösterime girmeden rekor kırdı! Gösterime girmeden rekor kırdı! Animasyon sevenlerin merakla beklediği İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) filminin..
  YAŞAM HABERLERİ
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem Malatya'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Belediyeden babalara özel  sağlık kontrolü Belediyeden babalara özel sağlık kontrolü Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, tüm babaların ‘Babalar Günü’nü..
Yeni bir dinozor türü keşfedildi Yeni bir dinozor türü keşfedildi Meksika'da bulunan 85 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu ..
Duygulandıran jest Duygulandıran jest Rumeli Balkanları Türk Halk şairi Fehim Şanlıtürk, Avcılar Belediye Başkanı Dr. ..
Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı "Aşı Candır" Kampanyasını destekliyor musunuz?
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:45 İstanbul Başakşehir 1 - 0 Bursaspor
12.08.2017 20:00 Teleset M. Akhisarspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.08.2017 21:50 Aytemiz Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
12.08.2017 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir Karabükspor
12.08.2017 21:45 Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.08.2017 21:45 Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
13.08.2017 20:00 Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlispor FK
13.08.2017 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Kocaeli Birlik Spor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
HABER ARŞİVİ
Yukarı