HABER AKIŞI

Tüzüğümüzde cinsiyet kotasının %50 yapılması zorunludur.

 Tarih: 08-03-2018 11:26:00  -   Güncelleme: 08-03-2018 18:27:32
13. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda yeniden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilerek ; “Eğer bir milletin kadını ayaklanmışsa zafer kaçınılmazdır. Örgütlenme, Örgütlenme, Örgütlenme… Zafer, Zafer, Zafer…diye haykırmalıyız.’ diyen Fatma Köse ile partisinin kadın politikası ve Türkiye’deki kadınların karşılaştıkları sorunlar üzerine konuştuk.

KADININ GÖREV ALDIĞI HER YERDE SEVİYE VE ÜRETKENLİK VARDIR           - Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kadın Kolları Başkanı olarak CHP'deki kadın varlığından, çalışmalarından memnun musunuz? 

 

Demokrasisi gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ülkemizde kadın, hem toplumsal yeri anlamında, hem de karar verme mekanizmalarındaki yeri anlamında varoluş sorunu yaşarken, partimizde bunun yansımaları kaçınılmazdır. 

Ancak eklemeliyim ki; “Kadın erkek varoluş eşitliği” konusunda büyük tehdit oluşturan mevcut iktidarın politikalarıyla en fazla mücadele eden kadın örgütü de, kadın milletvekilleri de CHP’dedir.

Türkiye’nin siyasi istatistiklerine baktığımızda diğer partilere nazaran CHP’nin cinsiyet eşitliği konusuna çok daha önem verdiğini görüyoruz. Ancak yeterli değil.

Kadınlar sadece alan emekçileri olarak görülmemeli, kadınlar politika üretiminde söz sahibi olmalı. Cinsiyet kotası uygulamalarının denetlenmesi ve uygulanmadığı durumlarda sorumlulara disiplin yoluyla yaptırım getirmesini zorunlu görüyoruz. 

Kadının görev aldığı her yerde seviye ve üretkenlik vardır.
CHP’de yetkinlikleri doğrultusunda artık kadınlara üst düzey görev verilmesi zaruridir.

Görüntünün olası içeriği: 27 kişi


 


 - CHP ‘nin, mevcut tüzüğünde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını koruyacağı açıklandı. Sizce yeterli mi?

İmzamız bulunan “Kadına Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi” demek olan CEDAW sözleşmesinde; “Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturulan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı;” taahhüt ederiz.

CHP olarak bu maddeyi içselleştirdiysek eğer; Tüzüğümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğinin göstergelerinden biri olan cinsiyet kotasının %50 yapılması ve kotanın uygulanmasının zorunlu yapılması hususunun tüzükte açık hüküm olarak düzenlenmesi zorunludur.

Ayrıca örgütün her kademesinde seçimlerin hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, adaylık sıralamasında konulan cinsiyet kotasına paralel olarak en baştan sona doğru fermuar sisteminin uygulanmasının zorunlu olması hususunun tüzük değişikliğinde açık hüküm olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Bizim görüşümüz ve mücadelemiz bu yöndedir.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, gülümseyen insanlar, kalabalık ve açık hava

 - Yerel siyaset, özellikle belediyeler halk ile günlük olarak iç içedir. CHP'nin yereldeki durumunu nasıl görüyorsunuz? Yerelde daha fazla kadın siyasetçiler, yöneticiler olacak mı önümüzdeki  dönem? 


Halkçılık ilkesine göre tesis edilen bir belediyecilik anlayışı, halkın ihtiyaçlarını yerelde anlamaktan geçer. Halkın ihtiyaçlarının doğru anlaşılmasının iki ayağı olduğunu düşünüyorum. İlki halka doğru yönelme, halkla doğru temas, ikinci olarak yerel yönetimde halktan her kesimin eşite yakın temsiliyeti ve katılımcı belediyeciliğin özendirilmesi.

Yerel siyasette temsil yerel halkın temsiliyse, her kesimden ve cinsiyetten temsil önemlidir. Yerel siyasette eşit katılım, yerel halkın motivasyonunu da arttıracaktır. 

Kadın aktörlerin yerel yönetimlere katılımının ve temsilinin partim dahil tüm partilerde yok denecek kadar yetersiz buluyorum, kadınların siyasal sistemle yeterince bağ kuramadığını ve uzak tutulduğunu söyleyebilirim. Kadınlar siyasal anlamda yeterince temsil edilmemektedir. Kadınların yerel siyasette de aktif rol almalarını  teşvik edecek politikalar üretmeyi görev edindik. 

Yerel siyasette kadın katılımı, kadın sorunlarının yerelde çözümü için gereklidir. Biz, yerel yönetimlerde kadın temsilinin önünü açacak kadın erkek eşitliğini sağlayacak siyasal katılım süreçlerini destekleyecek politikalar üretmekle yükümlüyüz.

 

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET GÜÇLÜ KADINA ZEMİN HAZIRLAR

 -  2019''un Türkiye için çok kritik olduğu konusunda herkes hemfikir. 2019'daki seçimler için kadın seçmene yönelik özel, farklı bir çalışmanız olacak mı? 

Aile sigortası yeterince anlatılamadı kadınlarımıza. Biz aile sigortası ile güçlü sosyal devleti hedefliyoruz. Güçlü sosyal devlet ise güçlü kadına zemin hazırlar. Dolayısıyla çalışmayan/çalışamayan kadını doğrudan etkileyecek bir politikadır diyebiliriz. 
Kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik kadın örgütü olarak çalışmalarımız devam edecek ve hem önleyici yasal düzenlemeler, hem toplumsal farkındalık ve değişim konusunda hedeflerimizi alanlarda anlatacağız.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeden düzenlenen bir müfredatla karşı karşıyayız, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, alanlarda kadınlarımıza çocuklarının mecbur edildiği eğitim ve bizim vizyonumuzdaki eğitim farkı anlatılacak. Eğitim politikalarımız aktarılacak.  Eğitim politikaları da direk kadını etkiler takdir edersiniz ki. 


 - Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olaylarında patlama yaşanıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz, İktidar olmanız durumunda bu sorunlara nasıl çözüm getireceksiniz?

Bu toplumsal tehdite neden olan en büyük neden cezai indirimler ve normalleştirme çabalarıdır. 

İyi hal indirimleri, saygın tutum indirimleri, sizce önler mi? Özendirir mi?

Kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli, cezalar arttırılmalı ve mecliste bu soruna yönelik komisyon kurulmalıdır. 
81 ilde yaygınlaştırmayı planladığımız, gönüllü psikolog ve hukukçularımızdan oluşan kadın masası çalışmamız oluşum halindedir. Kadın örgütümüz toplumun her kesiminden kadının hakları için başvuracağı mercilere dönüşecektir. 

 

81 ilde 81 "GİRİŞİMCİ KADIN" BAŞARI ÖYKÜLERİNİ YAZACAK 

“Toplumsal kalkınmada en önemli etken kadın işgücünün çalışma hayatına katılımıdır.” diyorsunuz. Bu konuda yürüttüğünüz çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?  

Kadın örgütümüzde “girişimci kadınlar”ı teşvik etmek üzere sonradan yaygınlaştırılması hedeflenen 81 ilde 81 “girişimci kadın” projemizle örnek model kadınların başarı öykülerini yazabilecekleri cesareti ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kadının kendi gücünün kendi varlığının farkına varmasını sağlayacak bir eğitimle başlayıp, girişimciliğe giden yolu kendilerinin çizmesi sağlanacak. 81 ilde kendi yerel özelliklerine göre il kadın örgütlerimizin projeyi şekillendirmesi beklenecek ve bu projeye katkı koymak isteyen tüm STK’larla işbirliği içerisinde olacağız.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

MEDYAYI TÜM KADINLAR OLARAK ABLUKA ALTINA ALMALIYIZ


 - Medyada kadına yönelik ayrımcı bir dil kullanıldığını düşünüyor musunuz? Medya sizce toplumu bu anlamda nasıl etkiliyor?

Kadına yönelik ayrımcı dil İktidarın politikalarından medya kanalıyla toplumun en küçük birimi aileye yayılıyor. Yani iktidarın  kadına yönelik ayrımcı dilin yaygınlaşmasında medya aracı bir misyon üstlenmiş gibi maalesef. 
Sadece yandaş medyadan bahsetmiyoruz, bugün tirajı çok yüksek havuz medyasında yer almayan bir gazetede işinde başarılı bir oyuncu kadın sanatçı için “yaş 70 iş bitmemiş” manşeti çok düşündürücü ve tehlikelidir. 

Ya da başka bir örnek;
“Alkollü kadın sürücü, polise kök söktürdü” manşetine bakalım, 
Neden "Erkek sürücü dehşeti"
ya da "kazası" demiyoruz da "Kadın sürücü dehşeti" ya da "kazası" diyoruz?
Böyle örnekler o kadar çok ki;


 - Son zamanlarda ekranlarda ve sosyal medyada sık karşılaştığımız -kadın  erkek yan yana gelmemeli, aynı asansöre binmemeli, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde  kadın erkek ayrı yerlerde tutulmalı- gibi açıklamalarda bulunan kişiler var. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarz açıklamaların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?8.

Bu açıklamalar öyle görüldüğü üzere basit açıklamalar değildir. Planlı bir algı yönetimidir. Korku içinde yaşayan, birbirine güvensiz, şüpheci bir toplum yaratmak ve kadınları, kız çocuklarını eve kapatmak hedeflidir. Böyle hasta zihniyetli bireyleri özendirmeye devam eden uygulamalar sürdükçe, bu hasta zihniyet yaygınlaşır ve bir bakmışız ki hastalıklı bir topluma dönüşmüşüz.
Bu tür akıl almaz açıklamaları yapanlar cezalandırılmadığı sürece böylesi planlı saçmalıklarla prim yapmaya özendirilmiş olacaklar. Hukuk süreci işletilmeli ve ağır cezalarla önü kesilmeli.

 

  Editör: Esen Şahin   Bu haber 1342 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER SİYASET HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
Sosyal medya seçim kazandırabilir mi? Sosyal medya seçim kazandırabilir mi? Cambridge Analytica’ya göre EVET!
Camiden kovulan kadın anlatıyor: “Peygamberim” desen ne olacak erkekler şikayetçi Camiden kovulan kadın anlatıyor: “Peygamberim” desen ne olacak erkekler şikayetçi İstanbul, Fatih Cami'nde erkeklerin namaz kıldığı yerde namaz kılan bir kadının ..
Meteoroloji uyarmıştı... NASA uydusu Türkiye'yi böyle gördü! Meteoroloji uyarmıştı... NASA uydusu Türkiye'yi böyle gördü! Meteoroloji'nin Afrika üzerinden Türkiye'ye ilerleyen toz taşınımı için yaptığı ..
  SİYASET HABERLERİ
CHP'de 'nöbetçi MYK üyesi' dönemi CHP'de 'nöbetçi MYK üyesi' dönemi CHP'de genel merkeze gelen ziyaretçilerin sorunlarının dinlenmesi ve parti işler..
Kaftancıoğlu, CHP'nin 2019 için sloganını açıkladı Kaftancıoğlu, CHP'nin 2019 için sloganını açıkladı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partinin 2019 yerel seçimlerinde kul..
CHP'nin İstanbul'da kullanacağı seçim sloganı belli oldu CHP'nin İstanbul'da kullanacağı seçim sloganı belli oldu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partinin 2019 yerel seçimlerinde kul..
Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü CHP'nin eski lideri ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Almanya..
  SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programı belli oldu Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programı belli oldu Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftasının programı belli oldu. Böylece l..
ZTK Yarı Final ikinci maç programı açıklandı ZTK Yarı Final ikinci maç programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. ..
Başakşehir, Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup etti Başakşehir, Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup etti Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Medipol Başakşehir, sahasında Be..
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek fi..
  YEREL HABERLERİ
Dünya Masal Anlatma Günü'nde Çocuklar Masala Doyacak Dünya Masal Anlatma Günü'nde Çocuklar Masala Doyacak 2014 yılından bugüne çocuklar ve ebeveynleri için düzenlediği atölyeler ile büyü..
Ağrı'da çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı Ağrı'da çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı Ağrı-Hamur karayolunda havalimanı güzergahı üzerinde 90 dönümlük alanda Ağrı Bel..
Balcıbük’ten Göç’ün 90. Yılında Avcılar’da  ‘Firuzköy Göç Anıtı’ Açıldı Balcıbük’ten Göç’ün 90. Yılında Avcılar’da ‘Firuzköy Göç Anıtı’ Açıldı Avcılar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Firuzköy Göç Anıtı’ ile Bulgari..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
  YAŞAM HABERLERİ
Ukrayna'nın köle anneleri!  Taşayıcı annelik vakaları %1000 arttı Ukrayna'nın köle anneleri! Taşayıcı annelik vakaları %1000 arttı Ukrayna, çocuk sahibi olma özlemi taşıyanlar için Avrupa'da, hatta dünyada bir n..
Türkiye'nin yüzde 73’ü evden çalışmak istiyor Türkiye'nin yüzde 73’ü evden çalışmak istiyor İnsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad’ın yılın 4 ç..
Mutluluğu aramak mutluluk getirmiyor Mutluluğu aramak mutluluk getirmiyor Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, mutluluk için çabalamak boşuna. Bilim ins..
Kış Turizminde Tercihiniz
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 26 17 6 3 61 28 54 +33
2 Medipol Başakşehir 26 16 5 5 46 26 53 +20
3 Beşiktaş 26 14 4 8 47 23 50 +24
4 Fenerbahçe 26 13 4 9 49 30 48 +19
5 Trabzonspor 26 11 6 9 45 37 42 +8
6 Kayserispor 26 11 7 8 36 32 41 +4
7 Göztepe 26 11 8 7 39 39 40 0
8 Sivasspor 26 11 10 5 36 38 38 -2
9 Akhisarspor 26 9 10 7 36 40 34 -4
10 Yeni Malatyaspor 26 9 10 7 29 35 34 -6
11 Bursaspor 26 9 11 6 34 35 33 -1
12 Kasımpaşa 26 8 11 7 41 46 31 -5
13 Aytemiz Alanyaspor 26 8 14 4 41 47 28 -6
14 Antalyaspor 26 7 12 7 31 47 28 -16
15 Osmanlıspor FK 26 7 13 6 38 45 27 -7
16 Gençlerbirliği 26 6 11 9 31 39 27 -8
17 Atiker Konyaspor 26 6 14 6 26 36 24 -10
18 Karabükspor 26 3 20 3 18 61 12 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 28 15 5 8 55 33 53 +22
2 MKE Ankaragücü 28 15 6 7 42 27 52 +15
3 Ümraniyespor 28 15 8 5 40 27 50 +13
4 Altınordu 28 14 8 6 48 38 48 +10
5 Gazişehir Gaziantep FK 28 13 7 8 50 25 47 +25
6 Boluspor 28 13 10 5 40 25 44 +15
7 İstanbulspor 28 12 10 6 32 31 42 +1
8 Elazığspor 28 11 9 8 38 31 41 +7
9 BB Erzurumspor 28 10 8 10 39 36 40 +3
10 Balıkesirspor Baltok 28 12 10 6 45 41 39 +4
11 Giresunspor 28 10 11 7 40 35 37 +5
12 Adana Demirspor 28 9 12 7 37 39 34 -2
13 Adanaspor 28 9 12 7 31 43 34 -12
14 Samsunspor 28 7 9 12 25 32 33 -7
15 Eskişehirspor 28 9 12 7 47 46 31 +1
16 Denizlispor 28 8 14 6 32 41 30 -9
17 Manisaspor 28 7 18 3 27 54 15 -27
18 Gaziantepspor 28 2 22 4 13 77 7 -64
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 27 19 4 4 55 18 61 +37
2 Hatayspor 27 18 4 5 47 11 59 +36
3 Afjet Afyonspor 27 17 3 7 52 25 58 +27
4 Sivas Belediyespor 27 16 4 7 44 22 55 +22
5 Sancaktepe Belediyespor 27 13 4 10 44 24 49 +20
6 İnegölspor 27 14 6 7 42 33 49 +9
7 Keçiörengücü 27 14 7 6 62 32 48 +30
8 Sarıyer 27 11 12 4 37 33 37 +4
9 Kastamonuspor 1966 27 11 13 3 38 35 36 +3
10 Tokatspor 27 9 10 8 29 37 35 -8
11 Etimesgut Belediyespor 27 9 12 6 28 35 33 -7
12 Eyüpspor 27 9 14 4 39 52 31 -13
13 Amed Sportif 27 9 12 6 34 35 30 -1
14 Bucaspor 27 8 13 6 40 47 27 -7
15 Tuzlaspor 27 7 15 5 33 45 26 -12
16 Bodrumspor 27 5 15 7 25 46 22 -21
17 Kocaeli Birlikspor 27 4 20 3 20 54 12 -34
18 Mersin İdmanyurdu 27 1 26 0 14 99 18 -85
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 27 19 3 5 49 16 62 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 27 13 5 9 39 26 48 +13
3 Bayrampaşa 27 13 5 9 35 24 48 +11
4 Kemerspor 2003 27 12 5 10 50 33 46 +17
5 Düzcespor 27 12 7 8 30 27 44 +3
6 Erbaaspor 27 11 7 9 38 29 42 +9
7 Halide Edip Adıvar SK 27 10 6 11 38 27 41 +11
8 Ofspor 27 11 10 6 29 23 39 +6
9 Batman Petrolspor 27 9 8 10 33 26 37 +7
10 Kozan Belediyespor 27 9 13 5 32 39 32 -7
11 Yomraspor 27 8 11 8 20 33 32 -13
12 Yeni Altındağ Bld. 27 8 12 7 30 37 31 -7
13 Çatalcaspor 27 8 12 7 22 29 31 -7
14 Erzin Belediyespor 27 8 15 4 28 43 28 -15
15 Bergama Belediyespor 27 7 14 6 27 44 27 -17
16 12 Bingölspor 27 5 12 10 22 36 25 -14
17 Çanakkale Dardanel SK 27 5 14 8 30 41 23 -11
18 Orhangazi Belediyespor 27 3 12 12 22 41 21 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
01.04.2018 14:30 Osmanlispor FK - Atiker Konyaspor
01.04.2018 14:30 Göztepe - Kasımpaşa
01.04.2018 17:00 Teleset M. Akhisarspor - İstanbul Başakşehir
01.04.2018 20:00 Galatasaray - Trabzonspor
02.04.2018 21:00 Kayserispor - Fenerbahçe
30.03.2018 21:00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
01.04.2018 16:30 Adanaspor - Samsunspor
01.04.2018 19:00 Eskişehirspor - Balıkesirspor
01.04.2018 14:00 Elazığspor - Manisaspor
01.04.2018 16:30 İstanbulspor - Ç.Rizespor
01.04.2018 19:00 Denizlispor - Ankaragücü
02.04.2018 19:00 Gaziantep Bykşhr Bld. - Adana D.Spor
31.03.2018 14:00 Umraniyespor - Erzurum BB
31.03.2018 16:00 Giresunspor - Altınordu
31.03.2018 16:00 Boluspor - Gaziantepspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
24.03.2018 15:00 Tuzlaspor - Bucaspor
24.03.2018 15:00 Hatayspor - Eyüpspor
25.03.2018 16:00 Afjet Afyonspor - İnegölspor
25.03.2018 16:00 Kastamonuspor - Sarıyer
25.03.2018 16:00 Tokatspor - Etimesgut Belediyespor
25.03.2018 16:00 Mersin İ.Y. - Menemen Bld.
25.03.2018 16:00 4 Eylül Bld. - Bodrumspor
25.03.2018 16:00 Amed Sportif - Sancaktepespor
25.03.2018 16:00 Keçiörengücü - Kocaeli Birlik Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
24.03.2018 15:00 Orhangazispor - Duzcespor
25.03.2018 14:00 Tekirova Bld. - Dardanelspor
25.03.2018 16:00 Yomraspor - Yeni Altindag Belediyespor
25.03.2018 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bayburt Genclikspor
25.03.2018 16:00 Batman Pet. - Halide Edip Adivar Spor
25.03.2018 16:00 Kozan Belediyespor - Bergama Belediyespor
25.03.2018 16:00 Catalcaspor - Erbaaspor
25.03.2018 16:00 Erzin Belediyespor - 12 Bingolspor
25.03.2018 16:00 Bayrampaşa - Ofspor
HABER ARŞİVİ
Yukarı