HABER AKIŞI

Tüzüğümüzde cinsiyet kotasının %50 yapılması zorunludur.

 Tarih: 08-03-2018 11:26:00  -   Güncelleme: 02-04-2018 14:20:31
13. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda yeniden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilerek ; “Eğer bir milletin kadını ayaklanmışsa zafer kaçınılmazdır. Örgütlenme, Örgütlenme, Örgütlenme… Zafer, Zafer, Zafer…diye haykırmalıyız.’ diyen Fatma Köse ile partisinin kadın politikası ve Türkiye’deki kadınların karşılaştıkları sorunlar üzerine konuştuk.

KADININ GÖREV ALDIĞI HER YERDE SEVİYE VE ÜRETKENLİK VARDIR           - Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kadın Kolları Başkanı olarak CHP'deki kadın varlığından, çalışmalarından memnun musunuz? 

 

Demokrasisi gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ülkemizde kadın, hem toplumsal yeri anlamında, hem de karar verme mekanizmalarındaki yeri anlamında varoluş sorunu yaşarken, partimizde bunun yansımaları kaçınılmazdır. 

Ancak eklemeliyim ki; “Kadın erkek varoluş eşitliği” konusunda büyük tehdit oluşturan mevcut iktidarın politikalarıyla en fazla mücadele eden kadın örgütü de, kadın milletvekilleri de CHP’dedir.

Türkiye’nin siyasi istatistiklerine baktığımızda diğer partilere nazaran CHP’nin cinsiyet eşitliği konusuna çok daha önem verdiğini görüyoruz. Ancak yeterli değil.

Kadınlar sadece alan emekçileri olarak görülmemeli, kadınlar politika üretiminde söz sahibi olmalı. Cinsiyet kotası uygulamalarının denetlenmesi ve uygulanmadığı durumlarda sorumlulara disiplin yoluyla yaptırım getirmesini zorunlu görüyoruz. 

Kadının görev aldığı her yerde seviye ve üretkenlik vardır.
CHP’de yetkinlikleri doğrultusunda artık kadınlara üst düzey görev verilmesi zaruridir.

Görüntünün olası içeriği: 27 kişi


 


 - CHP ‘nin, mevcut tüzüğünde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını koruyacağı açıklandı. Sizce yeterli mi?

İmzamız bulunan “Kadına Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi” demek olan CEDAW sözleşmesinde; “Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturulan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı;” taahhüt ederiz.

CHP olarak bu maddeyi içselleştirdiysek eğer; Tüzüğümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğinin göstergelerinden biri olan cinsiyet kotasının %50 yapılması ve kotanın uygulanmasının zorunlu yapılması hususunun tüzükte açık hüküm olarak düzenlenmesi zorunludur.

Ayrıca örgütün her kademesinde seçimlerin hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, adaylık sıralamasında konulan cinsiyet kotasına paralel olarak en baştan sona doğru fermuar sisteminin uygulanmasının zorunlu olması hususunun tüzük değişikliğinde açık hüküm olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Bizim görüşümüz ve mücadelemiz bu yöndedir.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, gülümseyen insanlar, kalabalık ve açık hava

 - Yerel siyaset, özellikle belediyeler halk ile günlük olarak iç içedir. CHP'nin yereldeki durumunu nasıl görüyorsunuz? Yerelde daha fazla kadın siyasetçiler, yöneticiler olacak mı önümüzdeki  dönem? 


Halkçılık ilkesine göre tesis edilen bir belediyecilik anlayışı, halkın ihtiyaçlarını yerelde anlamaktan geçer. Halkın ihtiyaçlarının doğru anlaşılmasının iki ayağı olduğunu düşünüyorum. İlki halka doğru yönelme, halkla doğru temas, ikinci olarak yerel yönetimde halktan her kesimin eşite yakın temsiliyeti ve katılımcı belediyeciliğin özendirilmesi.

Yerel siyasette temsil yerel halkın temsiliyse, her kesimden ve cinsiyetten temsil önemlidir. Yerel siyasette eşit katılım, yerel halkın motivasyonunu da arttıracaktır. 

Kadın aktörlerin yerel yönetimlere katılımının ve temsilinin partim dahil tüm partilerde yok denecek kadar yetersiz buluyorum, kadınların siyasal sistemle yeterince bağ kuramadığını ve uzak tutulduğunu söyleyebilirim. Kadınlar siyasal anlamda yeterince temsil edilmemektedir. Kadınların yerel siyasette de aktif rol almalarını  teşvik edecek politikalar üretmeyi görev edindik. 

Yerel siyasette kadın katılımı, kadın sorunlarının yerelde çözümü için gereklidir. Biz, yerel yönetimlerde kadın temsilinin önünü açacak kadın erkek eşitliğini sağlayacak siyasal katılım süreçlerini destekleyecek politikalar üretmekle yükümlüyüz.

 

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET GÜÇLÜ KADINA ZEMİN HAZIRLAR

 -  2019''un Türkiye için çok kritik olduğu konusunda herkes hemfikir. 2019'daki seçimler için kadın seçmene yönelik özel, farklı bir çalışmanız olacak mı? 

Aile sigortası yeterince anlatılamadı kadınlarımıza. Biz aile sigortası ile güçlü sosyal devleti hedefliyoruz. Güçlü sosyal devlet ise güçlü kadına zemin hazırlar. Dolayısıyla çalışmayan/çalışamayan kadını doğrudan etkileyecek bir politikadır diyebiliriz. 
Kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik kadın örgütü olarak çalışmalarımız devam edecek ve hem önleyici yasal düzenlemeler, hem toplumsal farkındalık ve değişim konusunda hedeflerimizi alanlarda anlatacağız.

Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeden düzenlenen bir müfredatla karşı karşıyayız, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, alanlarda kadınlarımıza çocuklarının mecbur edildiği eğitim ve bizim vizyonumuzdaki eğitim farkı anlatılacak. Eğitim politikalarımız aktarılacak.  Eğitim politikaları da direk kadını etkiler takdir edersiniz ki. 


 - Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz olaylarında patlama yaşanıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz, İktidar olmanız durumunda bu sorunlara nasıl çözüm getireceksiniz?

Bu toplumsal tehdite neden olan en büyük neden cezai indirimler ve normalleştirme çabalarıdır. 

İyi hal indirimleri, saygın tutum indirimleri, sizce önler mi? Özendirir mi?

Kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli, cezalar arttırılmalı ve mecliste bu soruna yönelik komisyon kurulmalıdır. 
81 ilde yaygınlaştırmayı planladığımız, gönüllü psikolog ve hukukçularımızdan oluşan kadın masası çalışmamız oluşum halindedir. Kadın örgütümüz toplumun her kesiminden kadının hakları için başvuracağı mercilere dönüşecektir. 

 

81 ilde 81 "GİRİŞİMCİ KADIN" BAŞARI ÖYKÜLERİNİ YAZACAK 

“Toplumsal kalkınmada en önemli etken kadın işgücünün çalışma hayatına katılımıdır.” diyorsunuz. Bu konuda yürüttüğünüz çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?  

Kadın örgütümüzde “girişimci kadınlar”ı teşvik etmek üzere sonradan yaygınlaştırılması hedeflenen 81 ilde 81 “girişimci kadın” projemizle örnek model kadınların başarı öykülerini yazabilecekleri cesareti ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kadının kendi gücünün kendi varlığının farkına varmasını sağlayacak bir eğitimle başlayıp, girişimciliğe giden yolu kendilerinin çizmesi sağlanacak. 81 ilde kendi yerel özelliklerine göre il kadın örgütlerimizin projeyi şekillendirmesi beklenecek ve bu projeye katkı koymak isteyen tüm STK’larla işbirliği içerisinde olacağız.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

MEDYAYI TÜM KADINLAR OLARAK ABLUKA ALTINA ALMALIYIZ


 - Medyada kadına yönelik ayrımcı bir dil kullanıldığını düşünüyor musunuz? Medya sizce toplumu bu anlamda nasıl etkiliyor?

Kadına yönelik ayrımcı dil İktidarın politikalarından medya kanalıyla toplumun en küçük birimi aileye yayılıyor. Yani iktidarın  kadına yönelik ayrımcı dilin yaygınlaşmasında medya aracı bir misyon üstlenmiş gibi maalesef. 
Sadece yandaş medyadan bahsetmiyoruz, bugün tirajı çok yüksek havuz medyasında yer almayan bir gazetede işinde başarılı bir oyuncu kadın sanatçı için “yaş 70 iş bitmemiş” manşeti çok düşündürücü ve tehlikelidir. 

Ya da başka bir örnek;
“Alkollü kadın sürücü, polise kök söktürdü” manşetine bakalım, 
Neden "Erkek sürücü dehşeti"
ya da "kazası" demiyoruz da "Kadın sürücü dehşeti" ya da "kazası" diyoruz?
Böyle örnekler o kadar çok ki;


 - Son zamanlarda ekranlarda ve sosyal medyada sık karşılaştığımız -kadın  erkek yan yana gelmemeli, aynı asansöre binmemeli, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde  kadın erkek ayrı yerlerde tutulmalı- gibi açıklamalarda bulunan kişiler var. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarz açıklamaların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?8.

Bu açıklamalar öyle görüldüğü üzere basit açıklamalar değildir. Planlı bir algı yönetimidir. Korku içinde yaşayan, birbirine güvensiz, şüpheci bir toplum yaratmak ve kadınları, kız çocuklarını eve kapatmak hedeflidir. Böyle hasta zihniyetli bireyleri özendirmeye devam eden uygulamalar sürdükçe, bu hasta zihniyet yaygınlaşır ve bir bakmışız ki hastalıklı bir topluma dönüşmüşüz.
Bu tür akıl almaz açıklamaları yapanlar cezalandırılmadığı sürece böylesi planlı saçmalıklarla prim yapmaya özendirilmiş olacaklar. Hukuk süreci işletilmeli ve ağır cezalarla önü kesilmeli.

 

  Editör: Esen Şahin   Bu haber 1942 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER SİYASET HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
Meteorolojiden 9 il için yağış uyarısı Meteorolojiden 9 il için yağış uyarısı Meteoroloji tarafından yayınlanan son tahminlere göre yurdun çoğu sıcak havanın ..
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Çocuğuna okul kıyafeti alamadı, intihar etti Çocuğuna okul kıyafeti alamadı, intihar etti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu belirtilen İsmail D. (45)..
Haluk Levent AHBAP başkanlığından istifa etti Haluk Levent AHBAP başkanlığından istifa etti Sanatçı Haluk Levent, uzun süredir yürüttüğü AHBAP Başkanlığını bıraktığını duyu..
  SİYASET HABERLERİ
MHP Lideri Bahçeli: Yeni göç akımına ekonomik gücümüz yetmez MHP Lideri Bahçeli: Yeni göç akımına ekonomik gücümüz yetmez 'Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün' temalı MHP Genişletilmiş Kadın Kolları Gen..
HDP’de hedef belirlendi: Kayyum atanan belediyeler geri alınacak HDP’de hedef belirlendi: Kayyum atanan belediyeler geri alınacak HDP, AK Parti-MHP ittifakına karşı oluşturulacak yerel inisiyatifler aracılığıyl..
Enis Berberoğlu'na tahliye Enis Berberoğlu'na tahliye Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Berberoğlu'nun c..
AKP'nin yerel seçim anketinden çıkan sonuç: Memnuniyetsizlik AKP'nin yerel seçim anketinden çıkan sonuç: Memnuniyetsizlik AKP’nin partili belediye başkanlarıyla ilgili yaptırdığı anketlerde büyük oranda..
  SPOR HABERLERİ
Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı Türkiye'nin EURO 2024 adaylık dosyası açıklandı Demirören: Göz alıcı bir şampiyona düzenlemeye şimdiden hazırız
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Fırat Aydınus'un Son dakika haberine göre Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açık..
Bursaspor beraberliğe abone Bursaspor beraberliğe abone Bursaspor, Çaykur Rizespor ile berabere kalarak üst üste 4 maçta sahadan 1 puanl..
Ali Koç'tan TL zorunluluğuyla ilgili açıklama Ali Koç'tan TL zorunluluğuyla ilgili açıklama Fenerbahçe Başkanı Koç, döviz üzerinden sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin..
  YEREL HABERLERİ
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi Su kesintisi İstanbul'un 9 ilçesini etkileyecek. Salı akşamı 9'dan perşembe gece..
Sanat meşalesi 9 gün boyunca Adana’da yanacak Sanat meşalesi 9 gün boyunca Adana’da yanacak Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan, 25. Uluslararası Adana Film Festivali, ..
3’üncü Millet Parkının Temeli Savaştepe’de Atıldı 3’üncü Millet Parkının Temeli Savaştepe’de Atıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçeleri projelerini açıklamasının..
Çocuk Kültür Evi Geleceğe Hazırlayacak Çocuk Kültür Evi Geleceğe Hazırlayacak Hızla ivme kazanan teknolojik gelişmeleri ve geleceğin bilişim dünyasının gereks..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Edip Akbayram 15 yıl sonra Harbiye Açıkhava’da Edip Akbayram 15 yıl sonra Harbiye Açıkhava’da Usta sanatçı Edip Akbayram, 15 yıl sonra Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşa..
Antalya'da 2 bin 200 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı Antalya'da 2 bin 200 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı Antalya'da, 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü Lyrboton Kome Antik Kenti, d..
Antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı Antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı Antalya'da 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü 'Lyrboton Kome Antik Kenti' 4..
  YAŞAM HABERLERİ
Engelli kadınlar kendi medyasını kuruyor Engelli kadınlar kendi medyasını kuruyor Türkiye'nin farklı yerlerinden 60 engelli kadının muhabirlik yaptığı "Engelsiz K..
Jeoloji profesöründen 'Marmara Depremi' açıklaması Jeoloji profesöründen 'Marmara Depremi' açıklaması İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji..
"İşsizim ve açım" dedi kendini yaktı Şanlıurfa'da işsiz bir genç kendisini yakarak ateşe verdi. "İşsizim ve açım" diy..
Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş dev denizanası bulundu Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş dev denizanası bulundu Kıyıya vuran denizanasının, bilinen en büyük denizanası türü olan Aslan Yelesi d..
Ekonomideki son gelişmeler değerlendirildiğinde sizce Türkiye'de kriz var mı?
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
21.09.2018 20:00 Erzurum BB 0 - 1 Ankaragücü
21.09.2018 20:00 Bursaspor 0 - 0 İstanbul Başakşehir
22.09.2018 19:00 Trabzonspor 1 - 2 Göztepe
22.09.2018 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Ç.Rizespor
22.09.2018 16:00 Kayserispor 0 - 2 Atiker Konyaspor
23.09.2018 16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
23.09.2018 19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
23.09.2018 19:00 Teleset M. Akhisarspor - Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
HABER ARŞİVİ
Yukarı