HDP, AYM’ye başvurdu: Kapatma davasında karar seçim sonrasına bırakılsın
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Hukuk Komisyonu’nun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuru yaptığını açıkladı. Başvuruda kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılması istendi. HDP’nin başvurusunda tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması ve seçimlerin ardından devam etmesi talep edildi.

AYM, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP’nin Hazine yardımının kesilmesi talebini 5 Ocak’ta görüşmüştü.
 
 
Şahin, HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı. Yargıtay başsavcısı, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunma vereceği 10 Ocak öncesinde bu partiye Hazine yardımlarının kesilmesini istemişti. Şahin ayrıca yardımın yattığı hesaplara bloke konması talebinde de bulunmuştu.
 
AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı.
 
HDP’nin savunmasının alınması için 30 gün süre verilmiş, savunmadan sonra tedbirin devam edip etmeyeceğine yeniden karar verileceği belirtilmişti.
 
 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’sa, HDP’nin ‘kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılmasını’ ve ‘tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulmasını’ talep ettiklerini açıkladı.
 
Sancar, konuyla ilgili şunları dedi:
 
* Bu dava siyasi nitelik taşımaktadır. Bu davanın amacı demokratik siyaseti baskı altına almaktır. Bu davanın amacı HDP’yi tasfiye etme planlarını hayata geçirmektir. Oysa yine Türkiye’nin taraf olduğu evrensel hukuk standartlarına göre yargılama süreçleri hiçbir şekilde siyasi hedef ve saiklere dayanamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu açıkça yasakladığı gibi AİHM de bu konuda çok net kararlar vermiştir.
 
 
* Bu kararların en önemlileri de Türkiye’ye karşıdır. Yargının siyasi hesaplara alet edilmesinin tipik bir örneğidir HDP’ye karşı açılan kapatma davası. En son Hazine yardımının yapılacağı banka hesaplarımıza bloke koyma kararı çıktı.  Bu kararın oy çokluğuyla alındığı biliniyor.  Kararın her açıdan hukuka aykırı iç hukukun bütün temel ilkelerini ihlal edecek şekilde alındığını da açıkladık.
 
* Hazine yardımının yapılacağı hesaplara bloke konma kararı apaçık şekilde AYM’nin varlık nedeninin inkârı anlamına geliyor. Buna karşı itiraz hakkımız var. İtiraz süre 4 Şubat’ta sona erecek, bu ayrı bir süreç olarak değerlendirilmelidir.
 
* Bununla ilgili kısa bir açıklamayı yine yapacağım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AYM önünde 10 Ocak sözlü mütalaasını sundu. Şimdi geldiğimiz aşamada partimize sözlü savunma yapmak üzere süre tanınması söz konusu olacaktır. Bugüne kadar henüz bize bir bildirimde bulunulmamıştır.
 
* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın sözlü mütalaası yazılı olarak bize tebliğ edilecek. Bütün bu işlemlerin bugüne kadar devam etmesi ve davanın şu aşamaya gelmiş olmasının yarattığı çok ciddi sorunlar var.
 
* AYM’ye yaptığımız başvuruda bu davayla ilgili muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM bu davayla ilgili işlemleri durdurmalıdır.

Diğer Yazılarımız